សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីការបង្កើតតេឡេក្រាមរបស់ អ.វ.ត.ក

ការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) សូមជូនដំណឹងដល់  សាធារណៈ​​ជនទាំង​អស់​មេត្តាជ្រាបថា អ.វ.ត.ក បានបង្កើតតេឡេក្រាម (Channel Telegram) ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានថ្មីៗ ឯកសារ រូបថត និងវីដេអូ ទាក់ ទងនឹងការងាររបស់សាលាក្ដីខ្មែរក្រហម។ ហេតុដូច្នេះ សាធារណៈជនដែល​មានបំណង​ទទួលបាន​ចំណេះដឹងទាក់ទង​នឹង​ អ.វ.ត.ក អាចចូលទៅក្នុងតេឡេក្រាម (Channel Telegram) នេះ តាមរយៈការចុចលើតំណរ (Link)នេះ៖ សាលាក្ដីខ្មែរក្រហម ឬស្គែនលើ QR កូដខាងក្រោម។

eccc

Most read