សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ

សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ (“ស.ព.អ”) ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះ ដើម្បីបំភ្លឺអំពីគោលជំហររបស់ខ្លួន​ទាក់​ទង​នឹង​ការយល់ច្រឡំដែលអាចកើតមានអំពីស្ថានភាពរបស់តុលាការនៅលើករណីរឿងក្តីនានាដែលមិនទាន់បាន​ដោះ​ស្រាយ​ចប់សព្វគ្រប់នៅ អ.វ.ត.ក ដែលកើតចេញពីការផ្សាយមិនបានពេញលេញរបស់វិទ្យុសំឡេង   អាមេរិកាំង (Voice of America) ជាភាសាខ្មែរនាពេលថ្មីៗនេះ ដែលបានធ្វើឡើង​តាមរយៈ​សេចក្តីថ្លែង​ការណ៍​របស់​អ្នក​នាំពាក្យ​នៃ​កិច្ចការ​ទំនាក់ទំនង​សាធារណៈរបស់រដ្ឋបាលតុលាការ។

នៅក្នុងការផ្សាយនោះ អ្នកនាំពាក្យ អ.វ.ត.ក ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានថ្លែងថា នៅក្នុងពេលនេះ តុលាការ​នឹងត្រូវ​បញ្ចប់​លើបញ្ហាច្បាប់ និងរឿងក្តីនានាដែលនៅសល់ដែល​នឹងមិនដំណើរការ។ “យើងនៅមានកិច្ចការរដ្ឋបាល​ខ្លះដែល​ត្រូវ​ធ្វើបញ្ចប់រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅមុនពេលសាលាក្តីនេះនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់។ ​ វា​មាន​ន័យថា បញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួន”។

ស.ព.អ យល់ថា សេចក្តីថ្លែងការណ៍​របស់អ្នកនាំពាក្យមិនត្រូវបានគេរាយការណ៍នូវខ្លឹមសារទាំងស្រុងរបស់វាទេ ហើយ​អ្នកនាំពាក្យបានចង្អុលបង្ហាញថា មានករណីរឿងក្តីនានានៅចំពោះមុខតុលាការ​នេះ​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើការ​សម្រេច​តាម​ផ្លូវ​តុលាការ បន្ថែមទៅលើបណ្តឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ទាក់ទងនឹង​ ខៀវ សំផន។

ស.ព.អ សូមបញ្ជាក់អះអាងថា ពិតជាមានករណីរឿងក្តីនានានៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក ដែលត្រូវធ្វើការសម្រេច​តាម​ផ្លូវ​តុលាការ​មែន មុនពេលដែលតុលាការនេះអាចបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ខ្លួន។ បន្ថែមទៅលើបណ្តឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង​ ០០២/០២, សំណុំរឿង ០០៣ និងសំណុំរឿង ០០៤ បច្ចុប្បន្នកំពុង​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ដំណាក់​កាល​មុន​ការ​ជំនុំ​ជម្រះ​នៅ​ឡើយ។​ រឿងក្តីទាំងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងជនត្រូវចោទពីរនាក់ ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនៃ​អំពើប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍ ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្រ្គាម ដែលបានប្រព្រឹត្តប្រឆាំង​នឹងបុគ្គលរាប់ម៉ឺននាក់​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេសម្លាប់ និង/ឬ រំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធ នៅក្នុងរយៈកាលនៃកម្ពុជាប្រជា​ធិ​តេយ្យ។ រឿងក្តីទាំងពីរ​កំពុងតែ​រង់​ចាំសេចក្តីសម្រេចពីអង្គបុរេជំនុំជម្រះ។ ដូច្នេះ មិនទាន់មានការសម្រេចតាម​ផ្លូវតុលាការ​ជាស្ថាពរ​ណាមួយ​អំពី​ថា​តើ រឿងក្តីទាំងនេះនឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅជំនុំជម្រះដែរឬអត់នៅឡើយទេ។

ហេតុដូច្នេះ ជាគោលជំហររបស់ ស.ព.អ គឺថា អាណត្តិតាមផ្លូវតុលាការរបស់ អ.វ.ត.ក នឹងមិនទាន់បញ្ចប់ឡើយ​ បើ​សិន​សាលដីកានៃបណ្តឹងសាទុក្ខសំណុំរឿង ០០២/០២ មិនទាន់បានចេញ ហើយសំណុំរឿង ០០៣ និង សំណុំរឿង​ ០០៤ មិនត្រូវបានសម្រេចតាមផ្លូវតុលាការ (ខុសពីតាមផ្លូវរដ្ឋបាល) ទោះជាតាមរយៈ​ការជំនុំជម្រះ និង​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​/បណ្តឹងសាទុក្ខឬតាមរបៀបណាផ្សេងក៏ដោយ។ សេចក្តីរាយការណ៍ណាក៏ដោយដែលបង្កប់​ន័យថា ចៅក្រម​បាន​សម្រេចជាផ្លូវការណ៍លើសំណុំរឿង ០០៣ និងសំណុំរឿង ០០៤ គឺជា​ការបន្ទាប​តម្លៃ​ និង​មើល​ស្រាល​ចំពោះ​សុចរិត​ភាពរបស់តុលាការនេះ និងចៅក្រមរបស់ អ.វ.ត.ក ដែលពួកគាត់​ត្រូវបានសន្មត់ថា បំពេញកិច្ចដោយឯករាជ្យ និង​មិនលម្អៀងនៅក្នុងក្របខណ្ឌតុលាការនៃ អ.វ.ត.ក៕

Most read