សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិទាក់ទងនឹងសំណុំរឿង ០០៤

នៅថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល (អ.ជ.ត.ក) បានចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់​ខ្លួន​​បដិសេធបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ (ស.ព.អ) ដែលបានស្នើសុំឲ្យ អ.ជ.ត.ក បញ្ជូនរឿងក្តីប្រឆាំងនឹង យឹម ទិត្យ ទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃ អ.វ.ត.ក ដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះ។ បណ្តឹងសាទុក្ខនោះផ្អែកលើក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តិរបស់ អ.វ.ត.ក ដែលរួមមាន “យន្តការស្វ័យប្រវត្តិ” ដែលតម្រូវឲ្យរឿងក្តីបន្តដំណើរការទៅជំនុំជម្រះ ប្រសិនបើមិនមានចៅក្រមយ៉ាងហោចណាស់ចំនួនបួនរូប​ក្នុងចំណោម​ចៅក្រមទាំងប្រាំរូបនៃអង្គបុរេជំនុំជម្រះ (អ.ប.ជ) បដិសេធដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះ​ទេ​នោះ ដែលចៅក្រម អ.ប.ជ មិនបានធ្វើដូច្នោះឡើយ នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ របស់ខ្លួន។

ចៅក្រមនៃ អ.ជ.ត.ក ទាំងអស់បានឯកភាពថា វាស្ថិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍យុត្តិធម៌ក្នុងការស្តាប់សំណើ​របស់ ស.ព.អ។ ដោយ​មានមតិជំទាស់មួយ អ.ជ.ត.ក បានសន្និដ្ឋានថា អវត្តមានដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំ​ជម្រះជាក់លាក់ និងអាចអនុវត្តបានក្រោយពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ អ.ប.ជ បានផ្តល់យុត្តិកម្មដល់​ការបញ្ចប់រឿងក្តីមុ នពេលការសម្រេចណាមួយអាចធ្វើឡើងទាក់​ទងនឹងពិរុទ្ធភាពរបស់ យឹម ទិត្យ។ សេចក្តីសម្រេចរបស់ អ.ជ.ត.ក ជាសេចក្តីសម្រេចស្ថាពរ និងមិនត្រូវប្តឹងសាទុក្ខឡើយ។

នៅក្នុងមតិជំទាស់របស់គាត់ ចៅក្រម Maureen Harding Clark បានឯកភាពថា រឿងក្តីរបស់ យឹម ទិត្យ គួរត្រូវបញ្ចប់ ប៉ុន្តែដោយផ្អែកលើសំអាងហេតុហួសពីអវត្តមាននៃដីការបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះដែល​មានសុពលភាព។ ដោយទួលស្គាល់អំណះ​អំណាង​ជាធម្មានុរូបរបស់ ស.ព.អ គាត់បានសន្និដ្ឋានថា ផ្អែកតាមគោលការណ៍ស្តីពីយុត្តិធម៌ សេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រម អ.ប.ជ គប្បីត្រូវបានបដិសេធចោល​ ដោយសារកង្វះភាពប្រាកដប្រជា និងសច្ចភាពផ្នែកច្បាប់របស់វា និងការបរាជ័យរបស់វាក្នុងអនុញ្ញាត​ឲ្យយន្តការស្វ័យប្រវត្តិអាចប្រតិបត្តិការបាន។ ទោះជាយ៉ាងណា គាត់បានសន្និដ្ឋានថា ដោយផ្អែកលើ​ភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាដែលមិនអាចសម្របសម្រួលបាន រវាងភាគីជាតិ និងអន្តរជាតិនៃ អ.វ.ត.ក វាមិន​មាន​ប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ អ.ជ.ត.ក ក្នុងការបង្គាប់ឲ្យ អ.ប.ជ ពិចារណាលើការខ្វែងយោបល់គ្នា​រវាង​សហចៅ​ក្រមស៊ើបអង្កេត លើបញ្ហាថាតើ យឹម ទិត្យ ស្ថិត​ក្នុងយុត្តាធិការបុគ្គលនៃ អ.វ.ត.ក ឬយ៉ាងណា​នោះ​​​ឡើយ។ ហេតុដូច្នេះ មិនមានមធ្យោបាយច្បាស់លាស់ ដើម្បីធ្វើការកែ​តម្រូវ​សេចក្តី​សម្រេច​មានវិការៈរបស់ អ.ប.ជ ឡើយ និងផ្នែកលើមូលហេតុចុងក្រោយនេះ គាត់សម្រេចថា រឿងក្តីគួរត្រូវ​បានបញ្ចប់។

វាមានសារសំខាន់សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានចោទប្រកាន់ នៅក្នុងដីកាបញ្ជូនរឿងទៅ​ជំនុំ​ជម្រះប្រឆាំងនឹង យឹម ទិត្យ និងសង្គមកម្ពុជាជាទូទៅ ក្នុងការយល់អំពីអត្ថន័យនៃសេចក្តីសម្រេច​លើក​លែង​ចោទប្រកាន់របស់ អ.ជ.ត.ក ថាតើ​វាមានន័យបែបណានោះ។ អ.ជ.ត.ក មិនបានសន្និដ្ឋានថា យឹម ទិត្យ គ្មានពិរុទ្ធភាពចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏មហាធ្ងន់ធ្ងរ ដែលរូបគាត់​ត្រូវបានចោទប្រកាន់នោះទេ រួមទាំង​អំពើ​ប្រល័យពូជសាសន៍ ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ ដូចជាអំពើមនុស្សឃាត ការធ្វើឲ្យទៅជាទាសករ ការ​ធ្វើ​ទារុណកម្ម ការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ និងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀត ដូចជា ការរៀប​អាពាហ៍​ពិពាហ៍​ដោយ​បង្ខំ និងអំពើបំពាន​យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវ។ អ.ជ.ត.ក មិនបានធ្វើ​ការសន្និដ្ឋាន​ណា​មួយ​លើពិរុទ្ធភាព ឬភាពគ្មានទោសរបស់ យឹម ទិត្យ នោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ សេចក្តី​សម្រេច​​លើក​លែង​ចោទ​ប្រកាន់នេះមានន័យថា មិនមានការជំនុំជម្រះនៅចំពោះមុខ​ អ.វ.ត.ក ដើម្បីធ្វើ​ការសម្រេច​តាម​ផ្លូវ​តុលា​ការ​លើការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌរបស់គាត់ឡើយ។

ដូច្នេះ ជាថ្មីម្តងទៀត ការទទួលខុសត្រូវស្ថិតនៅលើតុលាការជាតិកម្ពុជា ក្នុងការផ្តល់យុត្តិធម៌ តាមរយៈ​ការ​កំណត់​​​​ថាតើ យឹម ទិត្យ ទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏មហាធ្ងន់ធ្ងរ នៅក្នុងការជំនុំ​ជម្រះ​មួយ​ដែល​​ឯករាជ្យ ឥតលម្អៀង ដែលធ្វើការសម្រេចផ្អែកតែទៅលើច្បាប់ និងអង្គហេតុប៉ុណ្ណោះ និងការធានា​ឲ្យ​មាន​​ភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ រួមទាំង​ភាគីការពារក្តី និងដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្ប​វេណី​ផង៕​​

Most read