សិស្សចៅក្រមចំនួន៩០នាក់ មកពីរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ បំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅ អ.វ.ត.ក

សិស្សចៅក្រមចំនួន៩០ នាក់ មកពីរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ បំពេញទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នាថ្ងៃសុក្រ ទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។ ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះមានគោលបំណងស្វែងយល់អំពីការគ្រប់គ្រង ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ដទៅនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា។

ក្នុងអំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅ អ.វ.ត.ក សិស្សចៅក្រមទាំងអស់ទទួលបានការស្វាគមន៍ និងបទបង្ហាញពីឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី
ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទី ឯកឧត្តម និងឯកឧត្តម ថោង សុជាតិ ប្រធានផ្នែកថវិកា និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏មានបទបង្ហាញពី មន្ដ្រីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ មន្ដ្រីផ្នែកគ្រប់គ្រងតុលាការ ផ្នែកអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីផងដែរ៕

ចុចទីនេះដើម្បីមើលរូបថត...

 

Most read