សំណុំរឿង ០០៣ ចេញ​ដីកា​បញ្ជូន​សំណុំរឿងទៅពិនិត្យ​ដើម្បី​ចេញ​ដីកា​សន្និដ្ឋាន​ស្ថាពរ

នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ សហ​ចៅ​ក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​អន្ដរ​ជាតិ បាន​ចេញ​ដី​កា​បញ្ជូន​សំណុំរឿង​ទៅ​ពិនិត្យ​ យោង​តាម​វិ​ធាន​ផ្ទៃ​ក្នុង​ ៦៦(៤) ដោយ​ស្នើ​សុំ​ សហ​ព្រះ​រា​ជអាជ្ញា​ ដាក់​ដីកា​សន្និដ្ឋាន​ស្ថាពរ​របស់​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០៣។

យោ​ង​តាម​វិ​ធាន​ផ្ទៃ​ក្នុង ៦៦(៥) សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​ មាន​រយៈ​ពេល បី​ ខែ ដើម្បី​ដាក់​ដីកា​សន្និដ្ឋាន​ស្ថាពររបស់​ខ្លួន។

បន្ទាប់​មក​ មេ​ធាវី​ការ​ពារ​ក្ដី នឹង​ត្រូវ​ផ្ដល់​ជូន​នួវ​ពេល​វេលា​គ្រប់​គ្រាន់​ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​ដីកាសន្និដ្ឋាន​ស្ថាពរ​របស់​សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​មុន​ពេល​មាន​ការ​ចេញ​ដីកា​ដំណោះស្រាយ​ដែល​ត្រូវ​បញ្ជូន​សំណុំរឿង​ទៅ​ជំនុំ​ជម្រះ​ ឬ​ក៏​លើក​លែង​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​។ 

Most read