ដីកាបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅពិនិត្យដើម្បីឱ្យ សហព្រះរាជអាជ្ញាដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤

នៅថ្ងៃទី០១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត បានចេញដីកាបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅពិនិត្យ យោងតាមវិធានផ្ទៃក្នុង ៦៦(៤) ដោយស្នើឱ្យសហព្រះរាជអាជ្ញាដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤។

សហព្រះរាជអាជ្ញា មានរយៈពេល ៣ ខែ ដើម្បីដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរ ជាភាសាអង់គ្លេសសិន បន្ទាប់មកត្រូវដាក់​​សំណៅបកប្រែជាភាសាខ្មែរឱ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ នៅពេលដែលសំណៅ​បកប្រែ​ទាំង​ស្រុង​ជាភាសាខ្មែរបានដាក់រួចភ្លាម មេធាវីការពារក្តីនឹង​ទទួល​​បាន​ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បី​ឆ្លើយតបទៅនឹងដីកា​សន្និ​ដ្ឋាន​​​ស្ថាពរ​របស់សហព្រះរាជអាជ្ញា មុនពេលដែលការិយាល័យសហ​ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចេញដីកាដំណោះស្រាយ៕

Most read