កិច្ចប្រជុំ​ជាមួយ​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​នៅ​ខេត្ត​កំពង់ចាម​

Posted 24 មិថុនា 2013 by ស៊ីម៉ុន ស្ពែលឌឹវ៉ាញ

អង្គភាព​គាំពារ​ជនរងគ្រោះ​នៃ​អង្គជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា​ (អ.វ.ត.ក)​ បាន​រៀបចំ​វេទិកា​សាធារណៈ​ ថ្នាក់​តំបន់មួយ​ កាលពីថ្ងៃទី​ ១៤ ​ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ ​២០១៣ ​កន្លងទៅ ​ដើម្បីជម្រាប​ជូនដល់​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​
ប្រមាណជាង​ ២០០​នាក់​ក្នុង​ចំណោម​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ចំនួន ៣ ៨៦៦នាក់ មកពីខេត្តចំនួន ៦ អំពីការវិវឌ្ឍថ្មីៗនៃដំណើរការនីតិវិធីជំនុំជម្រះក្តីក្នុងសំណុំរឿង ០០២។ ដោយបានតាមដានដំណើរការសវនាការ យ៉ាងដិតដល់ក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ក្នុងនាមខ្ញុំ ជាកម្មសិក្សាការីម្នាក់ជាមួយផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអ.វ.ត.ក ហើយនៅពេលថ្មីៗនេះ ខ្ញុំបានស្តាប់ការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីព្យសនកម្មរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី នេះគឺជា ឱកាសដ៏ល្អមួយក្នុងការស្វែងយល់ឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតអំពីនីតិវិធីនៃការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះនៅ អ.វ.ត.ក ហើយវាមានអត្ថន័យយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកសាងនូវទំនុកចិត្តឡើងវិញ បន្ទាប់ពីមានអំពើសាហាវយង់ ឃ្នងដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ហើយនឹងសិក្សារៀនសូត្រអំពីបញ្ហានៃការព្រួយបារម្ភទាំងឡាយ របស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំរឿង ០០២។
 


ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទាំងអស់បានទទួលនូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីការវិវឌ្ឍនានា លើកិច្ចការទាំងឡាយ និងការវិវឌ្ឍលើសំណុំរឿងនៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក ជាដើម។ ពួកគាត់ក៏មានលទ្ធភាពក្នុង ការជជែកពិភាក្សាជាមួយមេធាវីការពារក្តីរបស់ពួកគាត់ អំពីកិច្ចបំបែកដំណើរការនីតិវិធីលើសំណុំរឿង ០០២ និង បានទទួលព័ត៌មានអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់។ អ្នកចូលរួមក៏បានស្តាប់ឮនូវការធ្វើបទបង្ហាញរបស់តំណាងមកពី ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត ដែលក្នុងនោះពួកគាត់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យពិនិត្យមើលបញ្ជីទីតាំង ឧក្រិដ្ឋកម្មទាក់ទងនឹងសំណុំរឿង ០០៣ និង០០៤ និងផ្តល់ព័ត៌មានផ្សេងៗ បើសិនពួកគាត់គិតថា មានព័ត៌មាន ទាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទីតាំងទាំងអស់នោះ ឬអាចដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹង រដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំរឿងទាំងនេះក៏បាន។

ប្រភេទសំណួរទាំងអស់ដែលបានចោទសួរឡើងដោយអ្នកចូលរួមគឺជាការបង្ហាញឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការរៀបចំ ឲ្យមានវេទិការបៀបនេះ។ នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលការទទួលបានព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធវិទ្យុ និងកាសែតនៅមាន
កម្រិតនៅឡើយ ហើយការផ្សព្វផ្សាយពីមាត់មួយទៅមាត់មួយទៀតបានឆាប់រហ័សនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋនៅ តាមទីជនបទ វេទិការបៀបនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ នៅក្នុងការធានាអំពីការចែករំលែកព័ត៌មានពីមួយទៅ
មួយទៀត។ សំណួររបស់ពួកគាត់ភាគច្រើនគឺផ្តោតទៅលើក្តីព្រួយបារម្ភលើស្ថានភាពសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោទ ដែលនៅសេសសល់ និងការរស់រានរបស់ជនជាប់ចោទទាំងនេះក្នុងការទទួលនូវការផ្តន្ទាទោស ការភាន់ច្រឡំជុំវិញ ការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍សុំអភ័យទោសនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ក្រុមជនជាប់ចោទ នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃសវនាការ លើទុក្ខវេទនារបស់ជនរងគ្រោះ ក៏ដូចជាប្រភេទ និងទម្រង់នៃសំណងដែលពួកគាត់បានទាមទារ។ បើទោះបីជា ចម្លើយទាំងឡាយមិនអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់អស់ចិត្តក្តី ប៉ុន្តែមន្ត្រីតំណាងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានព្យាយាមក្នុងការ ពន្យល់ពួកគាត់អំពីការព្រួយបារម្ភទាំងនេះ និងធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ថែមទៀត។

ការចូលរួមស្តាប់ថ្មីៗនេះក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីព្យសនកម្មរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន ១៥ រូបក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ការចូលរួមក្នុងវេទិកាសាធារណៈបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតអំពី ទិដ្ឋភាពរួមនៃការងាររបស់ អ.វ.ត.ក។ ការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងនីតិវិធីច្បាប់ គឺជាជំហានមួយដ៏មានសារៈ សំខាន់បំផុតនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីសម្រាប់បុគ្គលនីមួយៗ ក៏ដូចជាសម្រាប់សមូហភាព។ លើសពីនេះទៀត ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីបានសម្តែងនូវក្តីសង្ឃឹម ក្តីសប្បាយរីករាយ  ក្តីព្រួយបារម្ភ និងក្តីទុក្ខសោក ប៉ុន្តែគ្រប់ពេល
ទាំងអស់ ពួកគាត់បានថ្លែងសរសើរ និងសន្យានៅក្នុងការចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធី។ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ដែលខ្ញុំមានសំណាងក្នុងការនិយាយជាមួយគាត់ បានសម្តែងសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណដល់ អ.វ.ត.ក ដែលបាន ទទួលស្គាល់ពួកគាត់នៅក្នុងនីតិវិធីនេះ។ គ្រប់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទាំងអស់មានជំនឿថា អ.វ.ត.ក នឹងផ្តល់ យុត្តិធម៌ដល់ពួកគាត់ ហើយមានអារម្មណ៍ថា សំឡេងរបស់គាត់ត្រូវបានតំណាងនៅក្នុងនីតិវិធីច្បាប់ដោយមេធាវី តំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីរបស់ពួកគេ។ ពួកគាត់បានកោតសរសើរចំពោះកិច្ចការដែលអង្គភាពគាំពារជនរង គ្រោះបានធ្វើទាំងក្នុងការផ្តល់នូវការគាំពារ និងកិច្ចការក្នុងការរៀបចំសកម្មភាពទាក់ទងនឹងសំណងផ្សេងៗ។