អៀង សារី បានស្លាប់

ក្រោយ​ពេល​សម្រាក​ព្យាបាល​នៅក្នុងមន្ទីរ​ពេទ្យជាងមួយ​សប្ដាហ៍រួចមក អៀង សារី  បាន​ស្លាប់​នៅ​ក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ​មិត្តភាពខ្មែរ​ សូវៀត នៅម៉ោង ៨ និង ៤៥ នាទី​ ថ្ងៃទី ១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៣។ សំណុំ​រឿង​ប្រឆាំង​រូបលោក​ត្រូវបាន​បញ្ចប់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានេះ។ អានបន្ដ

Date
Display on key events timeline
Yes
Photo