ចម្លើយតបរបស់សហមេធាវីនាំមុខទៅនឹងសេចក្តីណែនាំរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងស្តីអំពីការស្នើសុំឲ្យ ទទួលយកភ័ស្តុតាងកំណត់ហេតុស្តាប់ចម្លើយជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី និង ឯកសារផ្សេងទៀត (ភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបសម្ព័ន្ធសម្ងាត់ និង សម្ងាត់បំផុត)

Posted 19 មេសា 2013 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE223_2_7_KH.PDF
1.05 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E223/2/7
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
Parent Document