ប្រតិចារឹកនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយនៃសំណុំរឿង ០០៣ - ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

Posted 29 កក្កដា 2020 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 កក្កដា 2020
Download file
Text DocumentD266_18.2_TR003_20191129_KH_FINAL_PUB.pdf
1.78 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D266/18.2 & D267/23.2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៣​
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by Court Management Section