ការសង្កេតបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីលើគំរូសវនាការនិងចម្លើយតបចំពោះការសង្កេតរបស់ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា

Posted 21 ឧសភា 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 26 ឧសភា 2021
Download file
Text DocumentF64_2_KH.pdf
1.86 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F64/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២/០២
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី