ចម្លើយតបរបស់មេធាវីការពារក្ដីទៅនឹងសំណើររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងចាត់ទុកទម្រង់ទីបីនៃសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួម (JCE III) ជាទម្រង់នៃការទទួលខុសត្រូវជាជម្រើសម្យ៉ាងទៀត

Posted 04 សីហា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 04 សីហា 2011

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE100_1_KH.PDF
998.74 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E100/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
ស្លាក
Parent Document