ចម្លើយតបទៅនឹងសេចក្ដីសន្និដ្ឋានរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាទាក់ទិននឹងអាជ្ញាយុកាលនៃបទឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងច្បាប់ជាតិ

Posted 22 មិថុនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 22 មិថុនា 2011

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE51_7_2_KH.PDF
274.04 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E51/7/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី