សំណើជូនអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងទាក់ទងនឹងការកំណត់កាលបរិច្ឆេទសវនាការពេលអនាគត

Posted 05 កក្កដា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 05 កក្កដា 2011

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE102_KH.PDF
115.15 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E102
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី