ពាក្យសុំរបស់មេធាវីឌុច បកប្រែឯកសារក្នុង​​Binderលេខ១២០

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

ពាក្យសុំរបស់មេធាវីឌុច បកប្រែឯកសារក្នុង​​Binderលេខ១២០
Download file
Text Document00145314-00145315.pdf
93.53 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
A33
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
ស្លាក