ចម្លើយ​របស់​ នួន​ ជា ទៅ​នឹង​សំណើ​របស់​សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​អន្ដរ​ជាតិ​សុំ​ឲ្យ​ទទួល​យក​ឯក​សារ​អនុ​លោម​តាម​វិ​ធាន​ ៨៧(៣) និង​ វិធាន​ ៨៧(៤) នៃ​វិធាន​ផ្ទៃក្នុង​ [ឯកសារ​ E319/52]

Posted 13 September 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE319_52_2_1_KH.pdf
6.41 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E319/52/2/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document