ចម្លើយ​តប​របស់​សហ​មេ​ធាវី​នាំ​មុខ​ ទៅនឹង​សារ​ណា​របស់​ នួន​ ជា ស្ដី​ពីភាព​ពាក់​ព័ន្ធ​នៃ​ភស្ដុតា​ង​អំពី​ការ​បះបោរ​ក្បត់​ ទៅ​នឹង​ការ​ទទួល​ខុ​ស​ត្រូវ​ព្រំ​ទណ្ឌ​របស់​គាត់​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០២/០២

Posted 19 កក្កដា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE395_5_KH.pdf
1.14 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E395/5
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
Parent Document