ចម្លើយ​តប​របស់​សហ​មេធាវី​នាំ​មុខ​ ទៅ​នឹង​សំណើរ​បស់​ នួន ជា អនុ​លោម​តាម​វិធាន​ ៩២ នៃ​វិធាន​ផ្ទៃ​ក្នុង​ សុំ​ប្រើ​ប្រាស់​ចម្លើយ​សារ​ភាព​ ស២១ មួយ​ចំនួន

Posted 06 មិថុនា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE399_1_KH.pdf
1.64 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E399/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី