ចម្លើយតប​របស់​លោក អៀង សារី ទៅនឹង​បណ្តឹង​សាទុក្ខ​បន្ទាន់​របស់​សហព្រះរាជអាជ្ញា​ប្រឆាំងនឹង​សេចកី្ត​សម្រេច​សី្តពី​វិសាលភាព​នៃ​ការ​ជំនុំជម្រះ​កី្ត​នៅក្នុង​សំណុំរឿង

Posted 22 វិច្ឆិកា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE163_5_1_3_KH.pdf
1.71 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E163/5/1/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី