ចម្លើយតប​របស់​សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្ដរជាតិទៅនឹងបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់​សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ​ប្រឆាំងនឹងដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ (D382)

Posted 30 September 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 11 ឧសភា 2022
Download file
Text DocumentD382_16_KH.PDF
2.05 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D382/16
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៤
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា