ចម្លើយតបរបស់មេធាវីការពារក្តីទៅនឹងសំណើរបស់ “សហព្រះរាជអាជ្ញា” សុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងកំណត់បទចោទសាជាថ្មី ទាក់ទងទៅនឹងអង្គហេតុដែលបង្កើតបានជាអំពើរំលោភសេពសន្ថវៈ ថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ ជាជាងថាជា អំពើអមនុស្សធ៌មផ្សេងៗទៀតនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្

Posted 04 សីហា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 04 សីហា 2011

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE99_2_KH.PDF
1.21 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E99/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
ស្លាក
Parent Document