ចម្លើយតបរបស់មេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីទៅអង្គបុរេជំនុំជម្រះ ពាក់ព័ន្ធនឹង “សវនាការរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងដីកាដំណោះស្រាយ (សំអាងហេតុ)''

Posted 17 September 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 17 September 2019
Download file
Text DocumentD308_3_1_17_KH.PDF
245.48 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D308/3/1/17
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០៤/១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី