ចម្លើយតបរបស់អង្គភាពគាំពារការការពារក្តីទៅនឹងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ទាក់ទងនឹង “ឋានៈរបស់សហមេធាវីអន្តរជាតិ ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២”

Posted 25 មករា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 25 មករា 2019
Download file
Text DocumentE378_8_1_KH.PDF
309.15 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E378/8/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង