ចម្លើយតបរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងទៅនឹងសំណើរបស់មេធាវីការពារក្ដី អៀង សារី ដែលស្នើសុំពិនិត្យមើលឯកសារសម្ងាត់បំផុតនៅក្នុងសំណុំរឿង (ឯកសារ E118)

Posted 12 ធ្នូ 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 12 ធ្នូ 2011

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE118_4_KH.PDF
205.71 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E118/4
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Parent Document