ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាទៅនឹងសំណើបន្ទាន់ទាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់លើកិច្ច ដំណើរការនីតិវិធីបណ្តឹងសាទុក្ខនៃមរណភាពរបស់ នួន ជា មុនពេលចេញសាលដីកា បណ្តឹងសាទុក្ខ

Posted 02 September 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 02 September 2019
Download file
Text DocumentF46_2_4_KH.PDF
1.2 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F46/2/4
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា