ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាទៅនឹងសំណើរបស់ ខៀវ សំផន សុំបន្ថែមពេលវេលា និង ចំនួនទំព័រកំណត់ សម្រាប់សារណាបណ្តឹងសាទុក្ខ

Posted 26 កក្កដា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 26 កក្កដា 2019
Download file
Text DocumentF45_2_KH.PDF
1.4 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F45/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី