ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ទៅនឹងសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិសុំដាក់បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះរបស់ ស.ច.ស.អ ជាភាសាខ្មែរជាមុន

Posted 13 September 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 September 2019
Download file
Text DocumentD382_8_KH.PDF
410.77 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D382/8
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៤
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា