ឯកសារសម្ងាត់នៅក្នុងសាលក្រមសំណុំរឿង ០០២/០២ ដែលស្នើសុំឲ្យមានការធ្វើចំណាត់ប្រភេទឡើងវិញជាឯកសារសាធារណៈ

Posted 10 មេសា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 10 មេសា 2019
Download file
Text DocumentE467_KH.PDF
553.23 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E467
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង