ការ​ឆ្លើយ​តប​របស់​សហ​មេ​ធាវី​នាំ​មុខ​ទៅ​នឹង​ច​ម្លើយ​របស់​មេ​ធាវី​ការ​ពារ​ក្ដី​ ខៀវ សំផន តប​សំណើ​សុំ​ការ​បញ្ជាក់​បំភ្លឺ​ស្ដី​ពី​ការ​រំ​លោភ​សេព​សន្ថ​វៈ​​នៅក្រៅ​អា​ពា​ហ៍​ពិ​ពាហ៍​ដោយ​បង្ខំ​

Posted 05 ឧសភា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE306_7_2_KH.pdf
481.85 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E306/7/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
Parent Document