ការចាត់តាំងសហមេធាវីបរទេសថ្មីតំណាងឲ្យលោក នួន ជា នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២

Posted 24 មករា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 មករា 2019
Download file
Text DocumentE464_KH.PDF
340.1 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E464
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង