ការឆ្លើយតបទៅនឹងចម្លើយតប របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាទៅនឹងសំណើសុំឲ្យទទួលយកនិងពិចារណាទៅលើភស្តុតាងបន្ថែមទាក់ទងនឹង បណ្តឹងសាទុក្ខប្រឆាំងនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១

Posted 02 តុលា 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentF2_3_KH-1.PDF
2.33 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F2/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document