ការឆ្លើយតបរបស់មេធាវីការពារក្ដីលោក លោក ខៀវ សំផន ទៅនឹងចម្លើយតបទាក់ទងនឹងសំណើសុំបន្ថែមពេលវេលា និងបង្កើនចំនួនទំព័រនៃសារណាបណ្តឹងសាទុក្ខ

Posted 30 កក្កដា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 30 កក្កដា 2019
Download file
Text DocumentF45_3_KH.PDF
3.06 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F45/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គភាពគាំពារការការពារក្តី