ការចុះបញ្ជីបណ្ដឹងសាទុក្ខ - បណ្ដឹង​សាទុក្ខ​ភ្លាមៗ​ប្រឆាំងនឹង​សេចក្ដីសម្រេច​លើ​សំណើសុំ​ឲ្យ​មាន​វិធានការ​ជាបន្ទាន់​ដោយ​អនុលោម​តាម​វិធាន ៣៥ នៃ​វិធាន​ផ្ទៃក្នុង

Posted 24 ធ្នូ 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE189_3_1_KH.pdf
63.01 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E189/3/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង