ការចុះបញ្ជីបណ្តឹងសាទុក្ខ - សេចក្តីជូនដំណឹងអំពី បណ្តឹងសាទុក្ខរបស់មេធាវីការពារក្តី នួន ជា ប្រឆាំងនឹងសាលក្រមនៃសំណុំរឿង ០០២/០២

Posted 01 កក្កដា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 01 កក្កដា 2019
Download file
Text DocumentE465_3_KH.PDF
248.76 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E465/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង