ការទទួលស្គាល់ លោកស្រី ញ៉ឹប គឹមស្រ៊ា ជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីបណ្តោះអាសន្ន

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

ការទទួលស្គាល់ លោកស្រី ញ៉ឹប គឹមស្រ៊ា ជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីបណ្តោះអាសន្ន
Download file
Text Document00280161-00280163.pdf
157.57 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E2/64/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
ស្លាក