ការជំទាស់របស់លោក អៀង សារីទៅនឹងការទទួលយកឯកសារមួយចំនួនរបស់ ក.ស.ពសម្រាប់ការជំនុំជម្រះដំណាក់កាលដំបូង

Posted 19 ធ្នូ 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 19 ធ្នូ 2011

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE131_21_KH.PDF
1.94 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E131/21
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Key words
Parent Document