ការអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីរបស់កាំង ហ្កេចអ៊ាវ ចូលជួបកូនក្តីដោយនាំយកទៅផ្តល់ឲ្យនូវ ឯកសារដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿង

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 មករា 2017

សេចក្ដី​សង្ខេប

ការអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីរបស់កាំង ហ្កេចអ៊ាវ ចូលជួបកូនក្តីដោយនាំយកទៅផ្តល់ឲ្យនូវ ឯកសារដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿង
Download file
Text Document00161550-00161550.pdf
100.8 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
A54/I
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត
ស្លាក