ការដាក់ជូនរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា នូវកំណត់ហេតុនិងប្រតិចារឹកក្នុងគោលបំណងប្រើប្រាស់ជាភ័ស្តុតាងសម្រាប់បញ្ជាក់អំពើ និងអាកប្បកិរិយា

Posted 13 មករា 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE327_2_KH.PDF
1.09 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E327/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា
Parent Document