[កែតម្រូវ ១] ប្រតិចារឹកសវនាការបឋម មុនចាប់ផ្តើមសវនាការលើសំណុំរឿង០០២/០២ - ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ២០១៤

Posted 28 សីហា 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE1_240.1_TR002_20140730_Final_KH_Pub.pdf
1.76 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E1/240.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២/០២សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង

ព័ត៌មានថ្មីៗ