កំណត់​ហេតុ​ជា​លាយ​លក្ខ​ណ៍​អក្សរ​នៃ​កិច្ច​ដំណើរ​ការ​នីតិ​វិធី​សវ​នាការ​លើ​អង្គ​សេច​ក្ដី​នៃ​សំណុំ​រឿង ០០២ ថ្ងៃ​ទី​ ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥​ (ថ្ងៃទី ៣៤០)

Posted 22 កក្កដា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE1_359_KH.pdf
301.73 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E1/359
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Parent Document