[កោសលុប] សេចក្ដីសម្រេចលើ​បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍​របស់ ប្រឆាំង​នឹង​ដីកា​បណ្ជូន​សំណុំរឿង​ទៅពិនិត្យ​អនុលោម​តាម​វិធាន​ ៦៦(៤) នៃវិធានផ្ទៃក្នុង

Posted 06 September 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 ធ្នូ 2017
Download file
Text DocumentD351_2_3_KH.PDF
325.08 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D351/2/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ