[កោសលុប] សេចក្តីសម្រេចលើពាក្យសុំរបស់ សុំធ្វើមោឃភាពលើសំណើសុំ និងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានបន្ថែមរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី និងសម្ភារៈស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធ នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤

Posted 21 សីហា 2018 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 21 សីហា 2018
Download file
Text DocumentD370_1_1_6_Redacted_KH.pdf
1.13 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D370/1/1/6
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៤
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ