លិខិតពីក្រុមមេធាវីការពារក្តី អៀង សារី ជូនមន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង មានចំណងជើងថា “កិច្ចប្រជុំរៀបចំសវនាការនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ” ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ (

Posted 15 សីហា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 15 សីហា 2012
Download file
Text DocumentE218_1_KH.PDF
724.42 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E218/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Key words
Parent Document