លិខិតពីប្រធានការិយាល័យរបស់សារមន្ទីទួលស្លែង ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩

Posted 08 មេសា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 08 មេសា 2019
Download file
Text DocumentE443_11_KH.PDF
723.45 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E443/11
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង