លិខិតជូនចំពោះប្រធានគណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីអំពីឋានៈរបស់សហមេធាវីអន្តរជាតិការពារក្តី នួន ជា ក្នុងសំនុំរឿង ០០២/០២

Posted 19 ធ្នូ 2018 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 19 ធ្នូ 2018
Download file
Text DocumentE378_8_4_KH.PDF
1.2 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E378/8/4
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង