លិខិតរបស់ឈិន ណាវី សុំប្រគល់សិទ្ធិដល់ មេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិ(ហុង គឹមសួន)

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

លិខិតរបស់ឈិន ណាវី សុំប្រគល់សិទ្ធិដល់ មេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិ(ហុង គឹមសួន)
Download file
Text Document00160670-00160670.pdf
70.72 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D25/2/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
ស្លាក