លិខិតរបស់លោក នួន ជា ជូនចំពោះលោកប្រធាននៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៅថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ អំពី៖ ការលះបង់សិទ្ធិចូលរួមសវនាការ

Posted 02 តុលា 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE1_351.4_KH.pdf
29.18 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E1/351.4
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង