លិខិតរបស់មេធាវី ឌុច ជូនដំណឹងអំពីបញ្ជីនៃ ឯកសារដែលត្រូវបកប្រែជាអទិភាព សម្រាប់ ក្រុមការពារក្តីឲ្យលោក ឌុច

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

លិខិតរបស់មេធាវី ឌុច ជូនដំណឹងអំពីបញ្ជីនៃ ឯកសារដែលត្រូវបកប្រែជាអទិភាព សម្រាប់ ក្រុមការពារក្តីឲ្យលោក ឌុច
Download file
Text Document00205179-00205183.pdf
232.15 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
A105/IV/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
ស្លាក