លិខិតរបស់មេធាវី ឌុច សំណើសុំធ្វើការបក ប្រែឯកសារ

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

លិខិតរបស់មេធាវី ឌុច សំណើសុំធ្វើការបក ប្រែឯកសារ
Download file
Text Document00187645-00187646.pdf
80.15 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
A97
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
ស្លាក