លិខិតរបស់មេធាវី ឌុច ស្តីពីការទទួលបានជា ភាសាខ្មែរ និងភាសាបារាំង ចំពោះឯកសារ ដែលបានដាក់តម្កល់នៅសហចៅក្រមស៊ើប អង្កេត

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

លិខិតរបស់មេធាវី ឌុច ស្តីពីការទទួលបានជា ភាសាខ្មែរ និងភាសាបារាំង ចំពោះឯកសារ ដែលបានដាក់តម្កល់នៅសហចៅក្រមស៊ើប អង្កេត
Download file
Text Document00187643-00187643.pdf
55.91 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
A96
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
ស្លាក